مجتمع مسکونی ۳۰۸ واحدی کیش

کیش
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی
کیش
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی
تصاویر پروژه-2

جاده ترانزیتی منطقه ویژه اقتصادی سرخس

سرخس
سرخس
سرخس
سرخس
سرخس
سرخس
سرخس

ساختمان اداره سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی

خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان رضوی

مجتمع 1500 واحدی فیروزه مشهد

مشهد
مشهد
مشهد
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی
مشهد
مشهد
مشهد
مشهد
رسانه جدید

قطعه 12 آزادراه زنجان - تبریز

زنجان تبریز
زنجان تبریز
زنجان تبریز
زنجان تبریز
زنجان تبریز
زنجان - تبریز

قطعه 3 آزادراه شمالی (کمربندی)مشهد مقدس

آزادراه شمالی
آزادراه شمالی
آزادراه شمالی
آزادراه شمالی
آ
آزادراه شمالی
آزادراه شمالی
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی
آزادراه شمالی
آزادراه شمالی
آزادراه شمالی
آزادراه شمالی
قطعه 3 آزاد راه شمالی مشهد مقدس

شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به عنوان یکی از قدیمی ترین و باتجربه ترین شرکتهای عمرانی در حوزه های تخصصی ساختمان و راه سازی میباشد . این شرکت از سال ۱۳۶۴ تاسیس و در طی نزدیک به ۴۰ سال فعالیت تخصصی ، موفق به احداث بیش از یک و نیم میلیون متر مربع بنا با کاربری های مسکونی ، اداری ، تجاری و فرهنگی شده است .

آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر مشهد

آدرس دفتر کیش