تیزر شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

.
.

.

مجتمع مسکونی 308 واحدی ملینا کیش

.
.

.

بازدیدهیات بلندپایه بانک ملی ایران و مدیرعامل شرکت ملی مسکن از پروژه ساختمانی کیش

.
.

.

گزارش تصویری یکساله پروژه مجتمع مسکونی ملینا ( جزیره کیش) شرکت ملی مسکن

.
.

.

اجرای عملیات آبراهه پروژه راه سازی منطقه ویژه اقتصادی سرخس

.
.

.

گزارش تصویری از پروژه جاده ترانزیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس

.
.

.

شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به عنوان یکی از قدیمی ترین و باتجربه ترین شرکتهای عمرانی در حوزه های تخصصی ساختمان و راه سازی میباشد . این شرکت از سال ۱۳۶۴ تاسیس و در طی نزدیک به ۴۰ سال فعالیت تخصصی ، موفق به احداث بیش از یک و نیم میلیون متر مربع بنا با کاربری های مسکونی ، اداری ، تجاری و فرهنگی شده است .

آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر مشهد

آدرس دفتر کیش